محصولات جدید بازار سنگ اصفهان

نمونه سنگ های ساختمانی جدید در ابعاد و طرح های مختلف:

 

مرمریت رد وایت(رز)                                                                                         مرمریت اسلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرمریت رعد                                                                                         سنگ چینی اسلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترارورتن شکلاتی موج دار                                                                          تراورتن بی موج آتشکوه ممتاز

 

 

 

تراورتن کرم روشن (موج دار و بی موج)                                                              سنگ آنتیک

 

 

 

 

انواع طرح های معرق کاری روی سنگ

 

 

 

 

 

سنگ خود را جستجو کنید

 

بازار سنگ  در شبکه های اجتماعی